لیست کمپین

تعداد ثبت نام کنندگان در کمپین با پرداخت موفق

نمایش 1 - 25 از 68

مجموع درخت کمپین: 91
مجموع درخت کمپین با پرداخت ناموفق: 598
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختPayment Date
مبین عاشوری۰۹۱۲۵۳۷۷۰۸۴1100,000 تومانPaidمارس 14, 2022
پانته آ امداد091284572311100,000 تومانPaidمارس 6, 2022
ملیکا قاضیان091273764491100,000 تومانPaidفوریه 27, 2022
فرانک غفوریان093601320511100,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان09125042886Email hidden; Javascript is required.1100,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.3300,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.5500,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.5500,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
مدیا نورخمامی093702415381100,000 تومانPaidفوریه 7, 2022
متین091006632490 تومانPaidژانویه 31, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
ملیکا قاضیان09127376449Email hidden; Javascript is required.1100,000 تومانPaidژانویه 24, 2022
محمد خانبابایی091231453701100,000 تومانPaidنوامبر 11, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانPaidجولای 16, 2021
فرزاد رضادوست دزفولی۰۹۱۶۶۴۱۰۱۰۵1100,000 تومانPaidجولای 16, 2021
Haleh Kazemi yazdi093538779712200,000 تومانPaidجولای 3, 2021
09123861364505,000,000 تومانPaidآوریل 19, 2021
Elahe dastoom091974850061100,000 تومانPaidمارس 19, 2021
شهرزاد مرتضوی راوری00417748003796600,000 تومانPaidمارس 19, 2021
مرحومه زهرا اصفهانیان091237852611100,000 تومانPaidمارس 15, 2021
مانبد وماهبد محمدی خواه091237852611100,000 تومانPaidمارس 15, 2021
محسن لطیفی091230850651100,000 تومانPaidمارس 14, 2021
نسیم شنگرف فام۰۹۱۲۱۰۷۹۹۲۵5500,000 تومانPaidمارس 10, 2021
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختPayment Date

تعداد ثبت نام کنندگان در کمپین

نمایش 1 - 25 از 129

مجموع درخت کمپین: 44
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختتاریخ ورودی
مینا صداقتی مختاری091289911621100,000 تومانProcessingجولای 15, 2022
Test091006632491100,000 تومانProcessingمی 1, 2022
متین محمودی091006632491100,000 تومانProcessingمی 1, 2022
مبین عاشوری۰۹۱۲۵۳۷۷۰۸۴1100,000 تومانPaidمارس 14, 2022
پانته آ امداد091284572311100,000 تومانPaidمارس 6, 2022
ملیکا قاضیان091273764491100,000 تومانPaidفوریه 27, 2022
فرانک غفوریان093601320511100,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان09125042886Email hidden; Javascript is required.1100,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان09125042886Email hidden; Javascript is required.1100,000 تومانCancelledفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.3300,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.5500,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206Email hidden; Javascript is required.5500,000 تومانPaidفوریه 16, 2022
فرانک غفوریان0017853175206151,500,000 تومانCancelledفوریه 16, 2022
مدیا نورخمامی093702415381100,000 تومانPaidفوریه 7, 2022
متین091006632490 تومانPaidژانویه 31, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷00 تومانPaidژانویه 27, 2022
هستی زمان۰۹۳۷۵۶۹۱۱۴۷1100,000 تومانProcessingژانویه 27, 2022
ملیکا قاضیان09127376449Email hidden; Javascript is required.1100,000 تومانPaidژانویه 24, 2022
ملیکا قاضیان091273764491100,000 تومانCancelledژانویه 24, 2022
محمد خانبابایی091231453701100,000 تومانPaidنوامبر 11, 2021
پانیذ معصومی091233108931100,000 تومانProcessingنوامبر 9, 2021
آوا جلالپور091031084890 توماننوامبر 9, 2021
مدیا093702415381100,000 تومانCancelledجولای 31, 2021
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختتاریخ ورودی

نهال‌های موجود برای اهدا در مجموعه باملند