لیست کمپین

تعداد ثبت نام کنندگان در کمپین با پرداخت موفق

نمایش 1 - 25 از 53

مجموع درخت کمپین: 97
مجموع درخت کمپین با پرداخت ناموفق: 555
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختPayment Date
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانPaidجولای 16, 2021
فرزاد رضادوست دزفولی۰۹۱۶۶۴۱۰۱۰۵1100,000 تومانPaidجولای 16, 2021
Haleh Kazemi yazdi093538779712200,000 تومانPaidجولای 3, 2021
09123861364505,000,000 تومانPaidآوریل 19, 2021
Elahe dastoom091974850061100,000 تومانPaidمارس 19, 2021
شهرزاد مرتضوی راوری00417748003796600,000 تومانPaidمارس 19, 2021
مرحومه زهرا اصفهانیان091237852611100,000 تومانPaidمارس 15, 2021
مانبد وماهبد محمدی خواه091237852611100,000 تومانPaidمارس 15, 2021
محسن لطیفی091230850651100,000 تومانPaidمارس 14, 2021
نسیم شنگرف فام۰۹۱۲۱۰۷۹۹۲۵5500,000 تومانPaidمارس 10, 2021
عزّت جورابچی۰۹۱۲۳۲۲۶۹۶۷1100,000 تومانPaidمارس 10, 2021
محسن جورابچی۰۹۱۲۳۲۲۶۹۶۷1100,000 تومانPaidمارس 9, 2021
سعید یزدی091249131622200,000 تومانPaidمارس 8, 2021
ابراهیم بلوردی شیرازی۰۹۱۲۳۰۲۸۰۱۳1100,000 تومانPaidمارس 8, 2021
ابراهیم بلوردی شیرازی۰۹۱۲۱۴۶۰۴۷۶0 تومانPaidمارس 8, 2021
ابراهیم بلوردی شیرازی۰۹۱۲۱۴۶۰۴۷۶0 تومانPaidمارس 8, 2021
مانی پاکزاد۰۹۱۲۷۰۰۶۸۹۴1100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
جانان اروندی۰۹۱۲۷۰۰۴۸۹۴1100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
سوزان نجف هادی091221985081100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
Mehdi salehi091213459421100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
مهرداد صالحی091214533491100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
فرشته طباطبائی مقدم09125576318111,100,000 تومانPaidمارس 7, 2021
سید امیرعباس پزشکی091017527121100,000 تومانPaidمارس 6, 2021
مهرگان091634337634400,000 تومانPaidمارس 6, 2021
سیدامیرعباس پزشکی091017527121100,000 تومانPaidمارس 6, 2021
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختPayment Date

تعداد ثبت نام کنندگان در کمپین

نمایش 1 - 25 از 105

مجموع درخت کمپین: 76
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختتاریخ ورودی
مدیا093702415381100,000 تومانCancelledجولای 31, 2021
عبدالرحیم رضادوست091611290121100,000 تومانFailedجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانPaidجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانFailedجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانFailedجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانFailedجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانFailedجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664180822200,000 تومانProcessingجولای 16, 2021
شهره خانم سهرابی091664170012200,000 تومانProcessingجولای 16, 2021
فرزاد رضادوست دزفولی۰۹۱۶۶۴۱۰۱۰۵1100,000 تومانPaidجولای 16, 2021
09100663249303,000,000 تومانCancelledجولای 7, 2021
Haleh Kazemi yazdi093538779712200,000 تومانPaidجولای 3, 2021
خسرو معصومی091249443412200,000 تومانProcessingژوئن 17, 2021
خسرو معصومی091249443412200,000 تومانFailedژوئن 17, 2021
اتوسا فرازمند091230534141100,000 تومانFailedژوئن 5, 2021
اتوسا فرازمند091230534141100,000 تومانProcessingژوئن 4, 2021
شرین شیرازی091230534141100,000 تومانProcessingژوئن 4, 2021
شرین شیرازی091230534141100,000 تومانFailedژوئن 4, 2021
اتوسا فرلرمند091230534141100,000 تومانProcessingژوئن 4, 2021
اتوسا فرلرمند091230534141100,000 تومانFailedژوئن 4, 2021
نادر مقدري٠٩١٣٣٥٨٥١٠٩4400,000 تومانProcessingمی 1, 2021
نادر مقدري٠٩١٣٣٥٨٥١٠٩4400,000 تومانProcessingمی 1, 2021
مهسا خدارحمیEmail hidden; Javascript is required.4400,000 تومانProcessingآوریل 30, 2021
مهسا خدارحمیEmail hidden; Javascript is required.4400,000 تومانProcessingآوریل 30, 2021
شایان غنمی091920582541100,000 تومانFailedآوریل 28, 2021
نام و نام‌خانوادگیموبایلایمیلتعداد نهالقیمتوضعیت پرداختتاریخ ورودی

نهال‌های موجود برای اهدا در مجموعه باملند